http://hliva-hliva.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet


Vážení návštěvníci, oblíbený houbařský eshop se převléká do modernějšího kabátu. Buďte prosím tak laskavi a své objednávky podávejte už v novém eshopu   

www.planetahub.cz  

Na stávající stránce www.hliva-hliva.cz můžete nadále cokoli prohlížet, nebudu ji zatím úplně rušit.

Do nového vás srdečně zve Vlastimil Šavelka, houbař 
 

Navigace: Český specialista na sadbu hlívy ústřičné -> Kontakt a obchodní podmínkyVážení návštěvníci, oblíbený houbařský eshop se převléká do modernějšího kabátu. Buďte prosím tak laskavi a své objednávky podávejte už v novém eshopu   

www.planetahub.cz  

Na stávající stránce www.hliva-hliva.cz můžete nadále cokoli prohlížet, nebudu ji zatím úplně rušit.

Do nového vás srdečně zve Vlastimil Šavelka, houbař 
 

Na rovinu - obchodní podmínky prosté jako facka

 

1. Vaším dodavatelem a provozovatelem eshopu je firma:
 

Ing. Vlastimil Šavelka - PLANETA HUB
Stolín 28, 549 41 Červený Kostelec

telefon: (+420) 777 599 425
email: savelka@hliva-hliva.cz


Výroba a sklad: 17.listopadu 62, 549 41 Červený Kostelec


IČ: 75343886, zápis v živnostenském rejstříku můžete shlédnout na tomto odkazu Informace o firmě Vlastimil Šavelka - PLANETA HUB, dodavatel není plátcem DPH.2. Obchodní podmínky pro slušné lidi

Níže uvedené obchodní podmínky neskrývají žádné chytáky a háčky. Přesto si je přečtěte. Musí tu být zveřejněny takovým tím strojeným úředním slohem. Nejsem však příznivcem velkého řečnění. Proto jsem ten dlouhý text shrnul do tří bodů. Slušní lidé jistě pochopí.
  • U objednávky přemýšlejte, nespěchejte, objednejte si jen to co chcete a potřebujete. Na cokoliv se mne před objednáním můžete zeptat.
  • Každou objednávku následně považuji za uváženou a závaznou, proto si zásilku převezměte. Nepřevzaté zásilky kazí dobré obchodní vztahy.
  • Na oplátku za vaši solidnost a odpovědný přístup se zavazuji vyřídit objednávku v nejkratším možném čase a odpovídající kvalitě. 

3. Objednávka zboží

Vyberte si zboží, seznamte s cenou, skladovou dostupností, s fotografií produktu, eventuelně souvisejícím zbožím. Vyplňte objednávkový formulář a odešlete. Potvrzením ze strany dodavatele (prostřednictvím automatického emailu) se objednávka stává závaznou. Máte-li jakékoli nejasnosti zda je pro Vás zboží vhodné, můžete se na cokoli předem zeptat telefonicky na čísle 777 599 425, prostřednictvím emailu savelka@hliva-hliva.cz a nebo pomocí dotazovacího formuláře v detailu zboží.

Zboží v první řadě zasílám na adresu uvedenou v objednávce. Je také možné odebrat si zboží osobně. Spojte se se mnou předem telefonicky nebo emailem ohledně termínu odebrání zboží.

Zrušení objednávky; nepřevzatá zásilka
Zrušení objednávky ze strany zákazníka PŘED termínem odeslání je možné. Zrušení objednávky PO termínu odeslání je možné výhradně po dohodě dodavatele a zákazníka. Zprávu o odeslání zásilky včetně podacího čísla obdrží zákazník samostatným automatickým emailem. Zásilky uložené na poště po dobu 1 týden a delší obvykle dodavatel zákazníkovi připomene automatickým emailem a zdvořile vyzve k vyzvednutí zásilky, a to i opakovaně.

Nepřevzetí a navrácení zásilky 
dodavateli po uplynutí úložní doby hodnotím jako neseriozní jednání. V tom případě považuji za přiměřené a korektní žádat po zákazníkovi úhradu zmařeného poštovného, eventuálně znehodnoceného zboží. Nesplní-li zákazník svou MORÁLNÍ povinnost vůči dodavateli (úhrada zbytečně vynaložených nákladů, příp. odběr původní objednávky), stane se v tomto eshopu osobou nevítanou.

 

4. Zaslání zboží a platba za zboží

O konkrétním termínu odeslání zboží je každý zákazník individuálně informován automatickým emailem.

Zboží zasílám prostřednictvím České pošty, přepravní služby PPL a nebo prostřednictvim logistické firmy Zasilkovna.cz. Náklady na dopravu zboží se liší podle přepravce a podle způsobu úhrady kupní ceny. Na tomto odkazu je zveřejněn Ceník přepravy.

Způsob uhrazení kupní ceny
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou, předem zaplatit poukázáním kupní ceny na účet dodavatele (pak platíte nižší poštovné) nebo osobně v místě podnikání dodavatele.

Prodejní doklad obdrží zákazník v elektronické podobě (příloha emailu).
 

Zahraniční objednávky

Zboží lze zaslat i do zahraničí. V tomto případě se termín odeslání a způsob úhrady řeší individuálně. Komunikuji obvykle písemně v anglickém, německém a polském jazyku.


5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady


Houbové sadby a substráty jsou živými organismy s omezenou životností. Dodavatel garantuje dodávku životaschopného reprodukčního materiálu hub. Známkou kvality je přirozená barva podhoubí a příjemná houbová vůně. Příznakem znehodnoceného zboží je výskyt zelených nebo šedých plísní. Sadby a substráty skladujte nejlépe při teplotě do 10°C v temném a čistém prostředí. Sušené houby skladujte při teplotě do 20°C a vlhkosti vzduchu do 65%. Nevhodně skladované zboží nelze reklamovat. 

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo písemně na doručovací adresu.
 

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, včetně všech poskytnutých dokladů.
 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel obdrží osobní údaje zákazníků: jméno a příjmení, poštovní adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Provozovatel eshopu se zavazuje nepředat osobní údaje zákazníků žádné další straně.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na savelka@hliva-hliva.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


8. Závěrečná ustanovení

Mimosoudní řešení sporů

Dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Případné přeshraniční spotřebitelské spory se řeší prostřednictvím evropské ODR platformy.


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na tomto webu.

Zveřejněno dne 28.4.2012. Aktualizováno dne 4.3.2016


 

Pár slov o provozovateli těchto stránek

Ruce, srdce a mozek této firmy = Ing. Vlastimil Šavelka,DiS. 

Narozen 1978, vystudoval Lesnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Má rád houbařské vycházky, obdivuje opomíjenou krásu dřevokazných hub. Je stále udiven silou a touhou hub růst.

Pěstování jedlých dřevokazných hub jako je hlíva, shii-take nebo reishi chápe jakožto skvělé zhodnocení jinak nevyužitelného dřeva.

Po řadě provozních zkušeností založil v roce 2009 vlastní živnost se zaměřením na výrobu sadby hub. Cílem je poskytnout zájemcům o pěstování hub odborné informace domácí i zahraniční, dodávat sušené a mleté houby a hlavně sadby pro jejich úspěšné pěstování.

Vlastník Osvědčení o znalosti hub, které je legislativní podmínkou pro uvádění hub na trh. Řádný člen České mykologické společnosti.

Pracovní motto: "Hlíva - to nejlepší ze dřeva!" 
 
 
Výrobce hlívové sadby Vlastimil Šavelka, majitel eshopu www.hliva-hliva.cz

 
 

 


Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.